Over ons

De schietsport vereniging (S.S.V.) “Op de korrel” is opgericht op 22 november 1952 en is koninklijk goedgekeurd op 27 maart 1972 .Wij zijn een middelgrote vereniging met gemiddeld circa 60 leden waarvan ongeveer 20% jeugdleden. Sinds de oprichting zijn er al vele schutters en schutsters geweest op de schietbaan van de vereniging die in clubverband zijn of haar onderde(e)l(en) van de schietsport beoefenen.Onze accommodatie telt 10 schietpunten die elk afzonderlijk zowel als op 10 of 12 meter kunnen worden ingesteld voor de verschillende onderdelen van de schietsport.


Er wordt bij ons op de vereniging zowel met lucht als met klein kaliber vuur geschoten, tevens is er een redelijke groep schutters die ook met zwart kruit wapens schieten. Dit kan echter niet in ons gebouw.Om deze onderdelen van de schietsport te beoefenen zijn wij aangewezen op andere verenigingen die wel een langere baan hebben.
De vereniging is verplicht aangesloten bij de K.N.S.A.-de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie onder code nummer 5130 welke de belangen van alle aangesloten sportschutters behartigt.


Nieuwe leden die de schietsport voor het eerst gaan beoefenen krijgen een algemene schietinstructie en mogen gedurende hun ballotage alleen maar met lucht schieten. Na de ballotage en bij voldoende vaardigheid en een minimale leeftijd van 16 jaar, mag ook met klein kaliber vuur worden geschoten.


Binnen de vereniging is er ook een groep luchtschutters die veel naar wedstrijden gaat om hun kunnen te meten zowel op regionaal als nationaal niveau men wint hier ook de nodige prijzen. Zie onze rijkelijk gevulde prijzen kasten!


Tevens hebben wij een soort interne wedstrijd. Deze draait niet om de hoogste score, maar om de persoonlijke verbetering ten aanzien van het vorige jaar.
Een ieder die denkt om via een schietvereniging legaal aan een wapen te kunnen komen komt bij onze vereniging bedrogen uit. Het duurt minimaal een jaar voordat er een vergunning mag worden aangevraagd en dit ligt ter goedkeuring van het bestuur van de schietvereniging en de politie.