De kosten

Wat kost het lidmaatschap vanaf 1 Januari 2016

Senior lid                    €          15,00   inclusief K.N.S.A. contributie

(gratis) senior lid        €          12,50   hoofdlid andere schietvereniging

Jeugdlid                      €            8,50   inclusief K.N.S.A. contributie

Gezinslid                    €            9,50   inclusief K.N.S.A. contributie

(gratis) gezinslid         €            7,50   hoofdlid andere schietvereniging

Donateurs                   €          20,00   jaarlijks mag niet schieten

Gast schutter              €            4,00   per avond excl. munitie

De contributie dient maandelijks te worden betaald per giro.

Verder zijn er nog enkele eenmalige kosten hierna volgt een opsomming.

Een ieder die aangemeld wordt bij de K.N.S.A. dient hiervoor een

verklaring omtrent het gedrag in te leveren bij de secretaris, deze is verkrijgbaar op het gemeentehuis kosten hiervoor +/- € 30,00

Lucht schutters dienen een inleg te voldoen van                  €            4,50

Vuur schutters dienen een inleg te voldoen van                   €          23,00

Senior leden die bij de K.N.S.A worden aangemeld dienen hiervoor een

inleg te doen afhankelijk van de aanmeldingsdatum (1e of 2e helft van het kalenderjaar) van € 45,00 of € 33,00 .

Dit betreft de contributie en verzekering voor het lopende jaar voor de volgende jaren zit het contributie geld bij de verenigings contributie in.

De vereniging is verplicht om elk lid aan te melden, hiervoor ontvangt u een licentie en het maandblad schietsport.

Voor jeugdleden die wij na de ballotage aanmelden is geen K.N.S.A

inschrijfgeld verplichting.

Verder bijkomende kosten zijn de munitie die u zelf verschiet, deze is ook te koop aan de vereniging uiteraard alleen die munitie die wij op onze baan mogen verschieten.

De kaarten die u gebruikt zijn gratis.